loader
Valy-ing d.o.o.

Gradbeništvo

02
03

Reference

1. PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

-projektiranje 59 stanovanjskih vil v naselju Brezovec
-projektiranje strojnih instalacij industrijskih in stanovanjskih objektov na območju celotne Slovenije (cca. 35 projektov vsako leto)
-sodelovanje pri postopkih sprejemanja kompletne dokumentacije za izgradnjo naselja Brezovec (ureditveni pogoji, zazidalni načrt, pridobitev gradbenih dovoljenj, pridobitev uporabnih dovoljen za izgrajeno…)
-sodelovanje pri pridobivanju potrebne dokumentacije za izdajo lokacijskega dovoljenja za GOLF igrišče Smlednik z 18 igralnimi luknjami
-izvedba urbanistično arhitekturnega natečaja Poslovno stanovanjskega naselja Stara Mlekarna Kranj s cca. 395 stanovanji za podjetje Poteza ABCFIN Ljubljana
-zastopanje investitorja pri koordinaciji projektiranja PGD Poslovno stanovanjskega naselja Stara Mlekarna Kranj s cca. 395 stanovanji
-svetovanje v fazi projektiranja investitorju zaradi boljše in ekonomičnejše gradnje z doseganjem preverjenih detajlov gradnje za lokacijo ,kjer se bo gradil investitorjev objekt
-strokovno svetovanja pri energetsko učinkoviti gradnji individualnih stanovanjskih hiš
-projekti Energetskih sanacij večstanovanjskih objektov skladno z razpisi EKO SKLADA (letno 10-12 objektov investicijske vrednosti 70.000 EUR/objekt)

2. VODENJE PROJEKTOV IZGRADNJE-INŽENIRING

REFERENCE POOBLAŠČENEGA IZVAJALCA ZA VODENJE PROJEKTOV IZGRADNJE- INŽENIRING:

1989-1992

V letu 1989 se je zaposlil v Hmezad Grames Žalec, kjer je bil vodja gradbišča nizkih gradenj, leta 1990 pa je prevzel vodenje komerciale podjetja, ki jo je opravljal do leta 1992, ko se je odločil za pot samostojnega podjetnika

1998-2000

V septembru 1998 se je pogodbeno zaposlil v podjetju Ingrad VNG d.d. Celje na mestu vodje projektov gradnje za trg ter pomoč predsedniku uprave za komercialno področje. V času sodelovanja s podjetjem je vodil in izvedel več objektov gradnje za trg podjetja ter jih tudi uspešno komercialno tržil; izvedel je projekt Stanovanjsko poslovnega objekta Glazija od nakupa zemljišča od Mestne občine Celje, preko razpisa za projektiranje do pridobitve gradbenega dovoljenja za temeljenje objekta… V tem času je pridobil LICENCO NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA.

1998-2004 / STANOVANJSKO NASELJE BREZOVEC

Sodelovanje pri projektiranju,izvajanju ,nadzoru ter vodenju projekta infrastrukture kompletnega naselja .Vrednost investicije:3,5 mil. EUR

2002-2004

Sodelovanje pri projektiranju,izvajanju ,nadzoru ter vodenju projekta izgradnje 59 stanovanjskih vil v naselju Brezovec , izvedbi vodohrana naselja…Vrednost investicije:250.000 EUR

2000-2004

Vodenje izgradnje individualnih stanovanjskih hiš na območju celotne Slovenije (Polzela, Ljubljana,Litija…) .Vrednost investicij: 200.000 EUR/objekt

2004

Vodenje izgradnje poslovnega objekta MIX Velenje .Vrednost investicije:1,60 mil. EUR

2005

Priprava dokumentacije ter razpisa za izgradnjo za izgradnjo dovozne ceste s krožiščem v naselje Brezovec
-izvedba dovozne ceste v naselje Brezovec (vrednost 400.000 EUR)
-kompletni inženiring za izgradnjo objekta Stanovanjska vila K v Ljubljani od izbire
izvajalcev,vodenja projekta (vrednost 1,9 mil. EUR)

2006

Pridobitev gradbenega dovoljenja in vodenje izvedbe finalizacije poslovnega prostora PANHYGIA PE Žalec-Arnovski Gozd
-vodenje projekta in nadzor nad gradnjo hiša PERME Kriška vas
-vodenje projekta projektiranja in priprava na gradnjo stanovanjskega naselja Gmajnica- Komenda v velikosti 3,6 ha z izvedbo kompletne infrastrukture in 36 objektov stanovanjske gradnje (večstanovanjske in enostanovanjske stavbe)
Vrednost investicije :cca:5.500.000 EUR
-vodenje projekta pri izgradnji Stanovanjskega dvojčka Peruzzijeva v Ljubljani

2007

Vodenje in izgradnja stanovanjske hiše Lazarini (naselje Brezovec) od gradbenega dovoljenja do vselitve (finalizacija)
-vodenje finalizacije stanovanjske vile K v Ljubljani
-vodenje projekta nad gradnjo stanovanjske hiše Podkrižnik Ljubno ob Savinji (vrednost 1,2 mil.EUR)
-vodenje projekta nad gradnjo infrastrukture stanovanjskega naselja Gmajnica Šmidov travnik Komenda (vrednost investicije 1,6 mil.EUR)
-gradbeni nadzor nad stanovanjsko hišo Berlot Ljubljana-Trnovo (vrednost 250.000 EUR)
-inženiring pri gradnji stanovanjske hiše Serdoner-Ločica pri Polzeli,Šmid-Polzela (vsaka vrednost 250.000 EUR)
-vodenje izgradnje Spominskega parka Rudolfa Maistra Ljubno ob Savinji (vrednost 350.000 EUR)
-vodenje finalizacije objekta Valte ,Ljubno ob Savinji (vrednost 320.000 EUR)

2008

Vodenje projekta in gr. nadzor finalizacije stanovanjske hiše Podkrižnik,Ljubno ob Savinji (vrednost cca 1.0 mil.EUR) -gr. nadzor montažne stanovanjske hiše Bohak Polzela (MARLES) (vrednost 450.000 EUR)
-vodenje projekta izgradnje naselja Gmajnica Komenda 21 enostanovanjskih hiš do 3.pod. gradbene faze ter 15 večstanovanjskih objektov s po 7 stanovanji-finalizacija (DO FAZE UPORABNO DOVOLJENJE ZA INFRASTRUKTURO)
-gradbeni nadzor nad prenovo ženskega oddelka Dom Nine Pokorn Grmovje (vrednost 380.000 EUR)
-vodenje projekta pridobivanja dokumentacije za Stanovanjskega naselja Stara Mlekarna Kranj s 330 stanovanji za podjetje Poteza nepremičninsko svetovanje Ljubljana

2009

Izvedba urbanistično arhitekturnega natečaja Poslovno stanovanjskega naselja Stara Mlekarna Kranj s cca. 350 stanovanji za podjetje Poteza ABC fin Ljubljana
-zastopanje investitorja pri koordinaciji projektiranja PGD Poslovno stanovanjskega naselja Stara Mlekarna Kranj s cca. 350 stanovanji
-gradbeni nadzor in vodenje projekta izgradnje otroškega igrišča Sončni Foršt Ljubno ob Savinji
-gradbeni nadzor pri izvedbi 3400 m1 asfaltirane gorske ceste v Primož-Ljubno ob Savinji
-gr. nadzor in vodenje projekta pasivne montažne stanovanjske hiše Čibej Reka pri Laškem
-gradbeni nadzor in vodenje projekta do zaključka mokrih faz na 2 stanovanjskih hišah Trije Ribniki Maribor
-vodenje projekta in nadzori nad obnovo stanovanjske hiše Špan Ježica v vrednosti 250.000 EUR

2010

-vodenje projekta in nadzori nad obnovo stanovanjske hiše Tukarič ,Ljubljana-Brod v vrednosti 200.000 EUR
-vodenje projekta in nadzori nad novogradnjo stanovanjske hiše Lazarini 2 Brezovec v vrednosti 350.000 EUR
-zastopanje investitorja ABCFIN d.o.o. Ljubljana pri koordinaciji in vodenju projektiranja ter tehnični podpori (svetovanju) Stanovanjsko poslovne soseska Kozolci Kranj s cca. 395 stanovanji,podzemno garažo na površini parcele 36.000 m2. PRIDOBITEV PRAVNOMOĆNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA
-vodenje projekta in gr. nadzor stanovanjske vile Brunček-Smlednik v vrednosti 400.000 EUR-3. pod. gr. faza

2011

-gradbeni nadzor stanovanjske hiše Završnik,Vransko v vrednost 250.000 EUR
-vodenje projekta,koordinacija med izvajalci in gr. nadzor stanovanjske vile Brunček- Smlednik v vrednosti 800.000 EUR-dokončanje
-idejna zasnova in strokovno svetovanje za idejni projekt 150 stanovanjskih hiš na področju Bala,Tirana ,Albanija

2012

-vodenje projekta in gradbeni nadzor pasivne stanovanjske hiše Kalar Rakovlje (vrednost 350.000 EUR)
-strokovna pomoč pri finalizaciji stanovanjskega objekta Kočevar,Ločica pri Polzeli
-vodenje projekta in gradbeni nadzor stanovanjske hiše Kolar Žalec (vrednost 250.000 EUR)
-strokovna pomoč in PZI projektiranje,vodenje projekta ter gradbeni nadzor stanovanjske hiše Lazarini 3 (3. gr. faza),Smlednik (vrednost 250.000 EUR)
- vodenje projekta in nadzor gradbeno obrtniških del na Stanovanjskem bloku s 57 stanovanji Razgledi ob Paki v Velenju (vrednost 3.9 mio EUR)
-vodenje projekta in gradbeni nadzor predelave oljnih kotlovnic podjetja Podkrižnik d.o.o. Ljubno s kotlovnicami na biomaso KWB 240kW in 300kW

2013

-vodenje projekta in nadzor gradbeno obrtniških del na Stanovanjskem bloku s 57 stanovanji Razgledi ob Paki v Velenju (vrednost 3.9 mio EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del na Energetska sanacija OŠ Dobje pri Planini (vrednost 360.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del Energetske sanacije OŠ Bistrica ob Sotli (vrednost 370.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del Energetske sanacije OŠ Rogatec (vrednost 414.000 EUR)
-Projektiranje in nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del Energetske sanacije Objektov v občini Tabor (vrednost 308.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del Energetska sanacija OŠ Dramlje-Eko sklad R Slovenije (vrednost 1.4 mio EUR)

2014

-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del Rekonstrukcije in energetske sanacije objekta Ipavčev kulturni center Šentjur (vrednost 1.9 mio EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del Energetske sanacije OŠ Podčetrtek (vrednost 818.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del Energetske sanacije OŠ Janka Kersnika Brdo in POŠ Krašnja (vrednost 622.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del Energetske sanacije ZP Mozirje (vrednost 120.000 EUR)
-Nadzor nad obnovo KD Lukovica (vrednost 200.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del Energetske sanacije OŠ Poljčane (vrednost 320.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del Poslovnega objekta MOS Mestinje (vrednost 1.0 mio EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del Energetske sanacije OŠ Frana Malgaja Šentjur z objektom utežilnice (vrednost 550.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo opornega zidu Velki Jelnik v Blagovici ,cesta Rafolče- Lukovica,kanalizacija Stara pošta Lukovica (vrednost 80.000 EUR)
-Nadzor in vodenje projekta pri izgradnji komunalne infrastrukture in ceste Krašnja ter Lukovica trg 2. faza (vrednost 400.000 EUR)
- Gradbeni nadzor nad izgradnjo Večnamenskega objekta Prevorje (vrednost 600.000 EUR)
-Vodenje projekta in nadzor nad gradnjo Turistično informacijskega centra Podčetrtek (vrednost 120.000 EUR)
-Vodenje projekta in nadzor Rekonstrukcija proizvodnih zmogljivosti in upravne stavbe PE 4 Nazarje,Podkrižnik d.o.o. (vrednost 2.5 mio EUR)

2015

-Vodenje projekta in gradbeni nadzor nad adaptacijo objekta za Kliniko za prežvekovalce v Gotovljah pri Žalcu (vrednost 100.000 EUR)
-Vodenje in gradbeni nadzor nad adaptacijo meščanske hiše G v Celju (vrednost 120.000 EUR)
-Vodenje projekta in nadzor sanacije ter energetske rekonstrukcije poslovne stavbe Alpos v Šentjurju v poslovni objekt XENA (vrednost 300.000 EUR)
-Vodenje projekta Glamping (glamur camping) Ljubno (vrednost 0.9 mio EUR)
-Nadzor gradbeno obrtniških del Energetske sanacije Vrtcev občine Šentjur (vrednost 600.000 EUR)
-Gradbeni nadzor pri izgradnji komunalne infrastrukture Vodovod Brdo-Lukovica 2. faza in kanalizacije (vrednost 400.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del rekonstrukcije mansarde OŠ Podčetrtek-zbornica (vrednost 118.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo del na industrijskem objektu Hala 5;faza 6 KLS Ljubno ob Savinji (vrednost 1.8 mio EUR)
-Nadzor nad izgradnjo vodovoda,meteorna in kanalizacije za odpadno vodo Sp. Prapreče Lukovica (vrednost 300.000 EUR)
-Vodenje projekta in gradbeni nadzor nad izvedbo rekonstrukcije Avtocentra Krbavac Šmartno ob Paki (vrednost 200.000 EUR).

2016

-Gradbeni nadzor in vodenje projekta izvedbe zidano-lesenega stanovanjskega objekta Č- Braslovče (vrednost del 350.000 EUR)
-Nadzor in vodenje projekta izgradnje Večstanovanjskega objekta s 7 stanovanji Dolgi most- Ljubljana (vrednost del 650.000 EUR)
-Gradbeni nadzor pri izvedbi Zbirnega centra za odpadke občine Poljčane (vrednost del 250.000 EUR
-Gradbeni nadzor pri izvedbi montažne stanovanjske hiše V -Ločica pri Polzeli (vrednost 350.000 EUR)
-Gradbeni nadzor nad izgradnjo vodovoda, meteorna in kanalizacije za odpadno vodo Sp. Prapreče 2.faza- Lukovica (vrednost 400.000 EUR)
-Gradbeno nadzor izvedbe fasadnega ovoja UFŽ 11,Celje (vrednost 67.000 EUR),
-Gradbeni nadzor nad ureditvijo Trga Brdo v Lukovici (vrednost 57.000 EUR)
-Gradbeni nadzor nad izvajanjem vodovoda in kanalizacije v Prevojah in Rafolčah - občina Lukovica (vrednost 85.000 EUR)

2017

-Dokončanje (finalizacija) stanovanjskega objekta L3 v Smledniku (vrednost 450.000 EUR)
-Strokovni nadzor in vodenje projekta Skladiščna hala Melavc Nazarje (vrednost 1,2 mio EUR)
-Strokovni nadzor nad prenovo Lekarne Mozirje (vrednost 220.000 EUR)
-Vodenje projekta izgradnje letnega vrta Glamping Ljubno (vrednost 50.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo prireditvenega kozolca investitorja Občina Bistrica ob Sotli (vrednost 90.000 EUR)
-Nadzor nad energetsko sanacijo večstanovanjskih objektov Škapinova 9,10,Ulica Frankolovskih žrtev 5,Celje ( SUPRASTAN)
-Nadzor nad izvedbo komunalne infrastrukture v občini Lukovica (vrednost 100.000 EUR / letno)
-Nadzor nad izvedbo Energetske sanacije Cvetke Jerin 1,Štore;Valentina Oražna 8, Šentjur in Nušičeva 4-10,Celje (Uprastan) (vrednost del 900.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo ČN 350 Pe Kunšperk v občini Bistrica ob Sotli (vrednost 370.00 EUR )
-Nadzor nad izvedbo kanalizacije, obnove vodovoda in cestišč Imovica v občini Lukovica (vrednost del 1.45 mio EUR)
-Nadzor nad Energetsko sanacijo ravne strehe Vrunčeva 1,Celje (Hiša prava) (vrednost del 35.000 EUR)
-Nadzor nad gradbeno obrtniškimi deli Skladišča gotovih izdelkov BSHG Nazarje (vrednost 4.200.000 EUR)

2018

-Nadzor na gradbeno obrtniškimi del Poslovno skladiščni objekt Elektro Ugovšek v Radmirju
-Nadzor nad gradbeno obrtniškimi deli pri rekonstrukciji OŠ Brdo pri Lukovici (vrednost 4.250.000 EUR)
- Nadzor nad gradbeno obrtniškimi deli Poslovno skladiščni objekt MOS Mestinje (vrednost 2.400.000 EUR)
-Nadzor in vodenje projekta pri sanaciji Odprave posledic po neurju Podkrižnik Nazarje (vrednost 350.000 EUR)
-Nadzor nad rekonstrukcijo LC BSH-Prihova v Nazarju (vrednost 250.000 EUR)
-nadzor nad izvedbo Prestavitev Trafo postaje Kemofarmacija v Ljubljani
-Nadzor nad izvedbo Proizvodnega hale Kovinoplastika Povše Šmartno ob Paki (vrednost 550.000 EUR)
-Nadzor in vodenje projekta Finalizacija dvostanovanjskega objekta Bobovek pri Kranju (vrednost 250.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo infrastrukture v Radomljah pri Domžalah za JKP Prodnik (vrednost 550.000 EUR)
-Nadzor nad izvedbo kanalizacije, obnove vodovoda in cestišč Prevalje v občini Lukovica (vrednost del 0.65 mio EUR
-Nadzor nad izgradnjo GD Blagovica (vrednost del 550.000 EUR)
-Nadzor nad izgradnjo MV Blagovica (vrednost del 245.000 EUR)