loader
VALY-ING, D.O.O.

INŽENIRING, NADZORI, SVETOVANJE V GRADBENIŠTVU

01

INŽENIRING, NADZORI, SVETOVANJE V GRADBENIŠTVU

1. STROKOVNI NADZOR NAD GRADNJO:

Podjetje je registrirano za izvedbo strokovnega nadzora-NADZORNIK nad gradnjo skladno z veljavnimi določili Gradbenega zakona (GZ), ki zajema:
 • -nadzor nad gradnjo

 • -nadzor nad kvaliteto izvedenih del, kontrola vgrajenih količin in preverjanje gradbene knjige izvajalca

 • -nadzor nad kvaliteto vgrajenih materialov

 • -nadzor nad izvedbo in skladnostjo z projektno dokumentacijo
 • -pravočasno poročanje o delih na delovišču vodji projekta investitorja ali investitorju
 • -sodelovanje na pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja

 • -sodelovanje na operativnih sestankih z izvajalcem in investitorjem
2. PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Zaposlene imamo ljudi z ustrezno izobrazbo gradbene in strojne dejavnosti,ki izpolnjujejo pogoje za svoje delo v skladu z GZ in so vpisani v register projektantov pri IZS.


3. VODENJE PROJEKTOV IZGRADNJE-INŽENIRING

Vodenje projekta zajema:
 • -pripravo ustrezne dokumentacije za gradnjo objekta, priprava razpisne dokumentacije in pregled prispelih ponudb izvajalcev,
 • -sodelovanje pri izbiri izvajalcev ter dogovori z njim,i priprava osnutka pogodbe, stalno prisotnost na gradbišču med izvajanjem del (2-3 x tedensko),
 • -koordinacijo med investitorjem in izvajalcem ter podizvajalci na objektu med gradnjo,
 • -koordinacijo med nadzorniki in investitorjem poročanje o delih na gradbišču investitorju (pisno vsak op. sestanek),
 • -sodelovanje na pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja, sodelovanje s soglasodajalci pri izvedbi,
 • -obračun del z izvajalci glede na količine iz gradbene knjige potrjene s strani nadzora, zastopanje interesov investitorja pri izgradnji objekta

02
03

Izpostavljeni projekti

PROPULSION 2
POSLOVNI OBJEKT

Projekt

SKOZI KROV V ŽIVLJENJE 2
VILA IN NOTRANJI DIZAJN

Projekt